FRAIS D'EXPÉDITION OFFERTS à partir de 100 euros de commande avec le code 4M8104NVS9AX

KUNGL UPPLANDS FLYGFLOTTILJ - EN FLYGFLOTTILJ.

Product image 1KUNGL UPPLANDS FLYGFLOTTILJ - EN FLYGFLOTTILJ.
Product image 2KUNGL UPPLANDS FLYGFLOTTILJ - EN FLYGFLOTTILJ.
Product image 3KUNGL UPPLANDS FLYGFLOTTILJ - EN FLYGFLOTTILJ.
Product image 4KUNGL UPPLANDS FLYGFLOTTILJ - EN FLYGFLOTTILJ.
Product image 5KUNGL UPPLANDS FLYGFLOTTILJ - EN FLYGFLOTTILJ.
Product image 6KUNGL UPPLANDS FLYGFLOTTILJ - EN FLYGFLOTTILJ.
Product image 7KUNGL UPPLANDS FLYGFLOTTILJ - EN FLYGFLOTTILJ.
Product image 8KUNGL UPPLANDS FLYGFLOTTILJ - EN FLYGFLOTTILJ.

Prix régulier 20,00 € TTC 6%

Nous acceptons les paiements suivants :
 Carte de crédit (Visa, MasterCard, Amex)
 Paypal
 Disponible au point d'enlèvement
Au 30, rue de l’enseignement 1000 Bruxelles chez Pascal Karp Watches Expertise tous les jours entre 10:00 et 19:00 sauf le dimanche.
 Transfert bancaire
Denna jubileumsskrift avser främst att visa hur flottiljen infogats i sin nuvarande miljö i Uppland, hur den växt ut, och hur vardagen förlöper på Ärna. Illustrerad med fotografier.

Characteristics

Book cover finish Perfect paperback
Special features First edition
Condition Used very good
Number of pages 127
Published date 1968
Languages Swedish
Size 14.5 x 21  x 0.5  cm
Author Gunnar Asklin
Editor Kungliga Upplands Flygflottilj

Description

Förord av Lage Thunberg

Tecknare Yngve Svalander

 

 

FÖRORD

25 år har förflutit sedan Kungl Upplands flygflottilj etablerades på nuvarande plats. Jubileumsåret högtidlighålles med en flygdag 9 juni 1968.


25 år är en kort tid, historiskt sett. Men den mycket snabba utvecklingen på det tekniska området samt även på det rent militära från decenniet före andra världskriget fram till 1960-talets mitt har motiverat denna historik. Ett ytterligare motiv är, att det synes viktigt att innan allt faller i med "från början" eller från civila, som ägde gårdar och bodde på platsen.


Innehållet riktar sig kanske i första hand till alla som är intresserade av flygförbandet i Uppsala - förutom den anställda militära och civila personalen - de nuvarande och tidigare värnpliktiga och deras anhöriga.


Härigenom kunde kanske känsla för och samhörighet med "vårt" flygförband i Uppland väckas.


Denna jubileumsskrift gör icke på minsta sätt anspråk på att vara fullständig. Den avser främst att visa hur flottiljen infogats i sin nuvarande miljö i Uppland, hur den växt ut, och hur vardagen förlöper på Ärna.


Till alla, som så välvilligt lämnat mig stöd och värdefulla uppgifter vid utarbetandet av denna skrift, framföres ett varmt tack.

 

Uppsala i maj 1968

 

 

 

INNEHÅLLChefens för flygvapnet inledning Flottiljchefens hälsning

Förord

I Flygets uppkomst och utveckling i Sverige

1. Första försöken 1910 – 1914

2. Världskriget 1914 - 1918

3. Åren 1919-1925

II Flygvapnet

1. Åren 1926 - 1939

2. Andra världskrigets utbrott och första år

III Kungl Upplands flygflottilj

1. Starten

2. Landskapet och trakten

3. Området med fälten och gårdarna:

a) Markområdena

b) Gårdarna, ägarna och grannarna

c) Fornminnena

d) Dragontorpet

e) Naturen

4. Verksamheten och utvecklingen

a) Inryckningen

b) Flygfältet

c) Förläggningen

d) Personalen, organisationen och verksamheten

e) Bastjänsten

f) Flygtjänsten

g) Tekniska tjänsten och flygplanen

5. År från år

6. F 16-personal i utrikestjänst under åren 1946 - 1967

7. Kalendarium

Fermer (esc)

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Recherche

Panier

Votre panier est vide.
Boutique