FRAIS D'EXPÉDITION OFFERTS à partir de 100 euros de commande avec le code 4M8104NVS9AX

Finn Malmgren

Product image 1Finn Malmgren
Product image 2Finn Malmgren
Product image 3Finn Malmgren
Product image 4Finn Malmgren
Product image 5Finn Malmgren
Product image 6Finn Malmgren

Prix régulier 40,00 € TTC 6%

Nous acceptons les paiements suivants :
 Carte de crédit (Visa, MasterCard, Amex)
 Paypal
 Disponible au point d'enlèvement
Au 30, rue de l’enseignement 1000 Bruxelles chez Pascal Karp Watches Expertise tous les jours entre 10:00 et 19:00 sauf le dimanche.
 Transfert bancaire

Då jag erhöll anmodan att skriva Finn Malmgrens biografi, fl) stod det klart för mig, att en sådan skulle bli ytterst ofullständig, såvida ej en redogörelse för hans veten-skapliga insats bereddes utrymme i j ämnbredd med skildringen av hans levnadslopp och hans personlighet.

Characteristics

Size 14,5 x 22 x 1,8 cm
Nbr. dof pages 216
Book cover finish
Hardcover ( square back binding )
Published date
1928
Language Svenska
Conditions Very Good
Author Paul Wetterfors
Publisher Bokförlaget natur och kultur

Description

 
FÖR0RD
Då jag erhöll anmodan att skriva Finn Malmgrens biografi, fl) stod det klart för mig, att en sådan skulle bli ytterst ofullständig, såvida ej en redogörelse för hans veten-skapliga insats bereddes utrymme i j ämnbredd med skildringen av hans levnadslopp och hans personlighet. Jag har därför ock-så vid biografiens utarbetande sökt att förverkliga detta program och sålunda i samband med min teckning av 'Malmgren som ve-tenskapsman gjort framställningen ganska bred och utförlig. I vissa fall har jag även sökt antyda den bakgrund, mot vilken hans egna undersökningar böra ses. Med detta har jag motiverat, varför t. ex. en kortfattad framställning av norrskenens natur medtagits i samband med redogörelsen för Malmgrens mätningar av atmosfärens normala elektriska tillstånd. Fortsättningen, till och med redogörelsen för navigering av luftskepp, är skriven i avsikt att hos den icke fackbildade öka förståelsen för Malm-grens insats som praktisk meteorolog. Här nämnda kapitel äro så tillvida fristående, som skildringen av nordpols färden med Amundsen kan läsas omedelbart efter "Maud"-kapitlet. Till Fru Anna Malmgren, Äppelviken, ber jag att få uttala mitt djupt kända tack, för att hon åt mig upplåtit sina minnens skattkammare av skriftliga dokument och personliga hågkom-ster av sonen. Då jag tillägnat henne min bok, har jag gjort det ej blott för att understryka detta tack, utan ock som en gärd av vördnad och beundran inför en moders själsstyrka och stor-sinthet. Mitt varma tack går ock i första hand till mina vänner fil. mag. Fru Greta Fägersten och fil. lic. Anton Fägersten, Upp-sala. Deras djupa förståelse av brodern och vännen, deras goda råd och ständigt vakna intresse ha för mig varit en ovärderlig tillgång vid mitt arbetes genomförande. Fru Fägersten har på min anmodan själv skrivit kapitlet om broderns barndom, skol-tid och första studentår, och utan dr Fägerstens medverkan skul-le karakteristiken av Finn 'Malmgren som människa säkerligen ej fått den utformning, den nu har. Deras välvilja har sträckt...
Paul Wetterfors

Fermer (esc)

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Recherche

Panier

Votre panier est vide.
Boutique